زندگی‌نامه‌ی منچ

زندگی‌نامه‌ی منچ

شما کسی رو سراغ دارید که روزهای کودکی و نوجوونی‌ش به بازی‌کردن با منچ نگذشته باشه؟ همه‌ی ما بارها و بارها این بازی رومیزی رو تجربه کردیم. تو هر دورهمی‌مون، جمع خانوادگی، سفر و … بازی منچ حضور داشته. صفحه‌ی منچ که روی زمین پهن می‌شد فقط...

ادامه مطلب