خرید بازی تبانی

هدف بعدی تو هستی! گروهی از بزرگترین تبهکاران دنیا در یک سرقت دسته‌جمعی کلی طلا به جیب زده‌اند. حالا کار تمام شده و جوکر همه آن‌ها را به مخفیگاه خودش دعوت کرده تا طلاها را تقسیم کنند. اما همه این تبهکارها ترجیح می‌دهند تا طلاها را با نفرات کمتری تقسیم کنند و سهم بیشتری نصیب‌شان شود. حالا وقت تبانی و حذف‌کردن آدم‌هاست. به نظر شما کدام‌یک از این تبهکارها موفق می‌شوند تا سهم بیشتری از طلاها بدست بیاورند؟

چیا توی جعبه است؟

تبانی یک بازی کارتی ۴ تا ۸ نفره است که در آن هرکدام از بازیکن‌ها نقش یکی از شخصیت‌های تبهکار معروف دنیا را بازی می‌کنند. هر بازیکن باید تلاش کند تا به وسیله تبانی و فریب‌دادن باقی بازیکن‌ها، رقبای بیشتری را از دور مسابقه حذف کند و سهم بیشتری از طلاها به‌دست آورد. هر بازیکنی که بتواند در گروه اکثریت رای دهندگان به یک شخص قرار بگیرد در آن دور زنده می‌ماند و می‌تواند همچنان برای به دست‌آوردن طلاها تلاش کند. اما آن کسی که بیشترین رای را آورده و تمام کسانی که با گروه اکثریت تبانی نکرده‌اند حذف خواهند شد. درست است که در این بازی رای اکثریت تکلیف را روشن می‌کند، اما شخص مورد نظر اگر بتواند از پیش حدس بزند که قرار است به او رای بدهند می‌تواند از کارت کمین استفاده کرده و به گروه رای دهنده پاتک بزند. اما کار به همین سادگی‌ها هم نیست. تمام این شخصیت‌ها تبهکارهایی حرفه‌ای و خطرناک‌اند. به نظر شما کدام‌یک از این تبهکارها موفق می‌شوند طلاهای بیشتری به جیب بزنند؟